Objectius

Des dels seus inicis, la Taula Gironina de Turisme ha buscat unir el sector turístic gironí, i dotar-lo d’una veu qualificada que representi el sector.

El turisme és un sector clau a l’economia gironina, representa un Producte Interior Brut superior a la mitjana catalana, i en algunes comarques supera el 20%. Els objectius que cerquem són:

Ser un referent pel sector

Ser el referent turístic de les comarques gironines.

Posar en valor turisme

Posar en valor el turisme. La societat gironina ha de conèixer la importància del turisme a la nostra economia.

Espai de Debat

Generar un espai de debat que ajudi la millora contínua del nostre sector.

Pensar en el futur

Dissenyar un pla de futur pel turisme de la nostra demarcació, que sorgeixi del consens dels agents turístics i que sigui assumit per l’Administració.

Turisme Sostenible

Promoure un turisme sostenible, que vetlli per la preservació del nostre entorn.

Defensa dels interessos del sector

Tenir una veu potent per defensar els interessos del sector davant l’Administració.