Debat 2020

El turisme de les comarques gironines

El Debat 2020

La primera gran acció que ha organitzat la Taula Gironina de Turisme, ha estat el Debat 2020: El turisme a les comarques gironines, un debat que s’havia de celebrar amb una jornada mensual entre gener i maig del 2020, i del que vam poder celebrar les dues primeres jornades a Girona i a Roses, i del que hem hagut d’aplaçar les altres tres fins al final del 2020, a causa de l’arribada de la COVID-19.

El Debat 2020 pren el relleu dels Debats Costa Brava, celebrats al 1976 i al 2004. Es proposa, obrir un debat transversal a la societat, multidisciplinar, que generi discussió i permeti escoltar les veus de tots els agents implicats per a poder definir estratègies d’un pla de futur pel sector turístic gironí; que sorgeixi del consens i sigui assumit per als responsables polítics presents a tot el territori. L’any 2020 sembla un bon punt d’inici de la reflexió i les actuacions per a impulsar el sector turístic els propers anys.

L’objectiu final és definir col·lectivament línies de treball clares per al futur i deixar constància del conjunt de propostes i iniciatives, aconseguint alhora un compromís del sector i els polítics per remar tots junts cap a la mateixa direcció.

D’aquesta manera ens fem ben nostra la reflexió del 2004 que diu: “reiterem la nostra convicció que el futur sostenible que desitgem per a la Costa Brava requereix l’articulació d’amplis consensos polítics i socials entorn de la planificació estratègica general i de la planificació territorial que hem proposat” Joan Cals, Revista de Girona, núm. 231, juliol‐agost 2005.

El sector turístic gironí ha demostrat la seva solidesa, fins i tot en temps de crisi econòmica. Ara bé, cal fer un pas més endavant, per compromís amb la societat gironina, el seu territori i el medi ambient. Amb aquesta voluntat neix el Debat 2020: El Turisme a Girona a Debat. Obrim, doncs, el debat a tota la societat gironina.

Un Debat necessari, que després del COVID-19 pren encara més rellevància, i que ha de servir per dissenyar un pla de futur on tota la societat gironina s’hi senti implicada i partícip.

La represa del Debat 2020

El 30 de gener del 2020 es va iniciar el Debat 2020 a Girona amb una jornada centrada en l’Oferta turística de les comarques gironines, on les diferents tipologies d’allotjament i d’activitats de destí van destacar entre d’altres l’esforç dels últims anys en la millora dels establiments, i de tota l’oferta d’activitats.

A continuació, el 26 de febrer a Roses es va dur a terme la jornada sobre Turisme, Medi Ambient i Paisatge, on es va parlar de la importància de l’entorn, de la necessitat de mantenir el paisatge com un dels fets diferencials de la Costa Brava, i també de la gestió i aprofitament dels parcs naturals de les comarques gironines.

Després d’aquesta jornada el Debat es va veure truncat per l’arribada de la Covid-19, i el Debat es va veure silenciat. L’impacte que ha tingut la pandèmia al sector turístic gironí ha estat enorme, i s’ha notat especialment en l’arribada de xifres molt baixes de turisme estranger, fet que ha suposat que alguns establiments no hagin pogut obrir, i gran part dels que ho han de fet, hagin tingut xifres d’ocupació molt baixes.

La Represa del Debat 2020 era encara més necessària, els objectius inicials del Debat són plenament vigents, cosa que ha quedat demostrada en l’impacte de la Covid-19 al turisme. El sector turístic viu moments crucials, i és fonamental debatre sobre el futur d’un sector tan important a les nostres comarques, generador de riquesa i ocupació. Cal pensar en el futur i tenir un pla estratègic que serveixi de guió a seguir els propers anys.

Els reptes de futur

Les 5 jornades de Debat, van permetre identificar 6 reptes principals: pal·liar l’impacte de la pandèmia (el més urgent); intensificar la promoció; destinar recursos suficients per la cura dels serveis públics, l’entorn i el patrimoni; assegurar la sostenibilitat ambiental i econòmica; desestacionalitzar pel bé de l’activitat econòmica global; i millorar la connectivitat del territori.

Els reptes de futur

Descarrega el document